4000 కి.మీ 400 రోజులు

ఈ నూతన సంవత్సరం , మన రాష్ట్ర యువత ఇక ఈ అన్యాయాన్ని సహించదు. ఏ అభివృధి లేక ప్రజల్ని కష్టాల్లో ఉంచే ఈ పరిస్థితిని ప్రజలు ఇక ఒప్పుకోరు.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ యువతను చైతన్యపరిచి వారి అభిప్రాయాలు మరియు ఆశయాలను తెలుసుకోవడమే ఈ యువగళం

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ యువతను చైతన్యపరిచి వారి అభిప్రాయాలు మరియు ఆశయాలను తెలుసుకోవడమే ఈ యువగళం

 
1 2 3 4

మీరు ఎలా

కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలరు?

పాల్గొనడం

మీ గళాన్ని వినిపించడం

ఎజెండాను ఏర్పాటు చేసుకోవడం

పూర్తి పేరు

ఫోన్ నంబర్ ( వాట్సాప్ నంబర్)

మీ జిల్లా

మీ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

ఈవెంట్‌లో ఫోటోను క్లిక్ చేసుకున్నారా?

సెల్ఫీని తీసుకోండి మరియు తక్షణమే మీ ఫోటోలను పొందండి.

మూడు దశల ద్వారా

సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేకంగా నిలవండి